Reference

Projektiranje

SOLARNE ELEKTRANE:
 • Solarna elektrana 30kW – Viškovo
 • Solarna elektrana 20,16kW – Plešće
POSLOVNI OBJEKTI:
 • Knjižnica Vukovar
 • Gradska knjižnica Ilok
 • Poslovna – Porezna uprava i Poglavarstvo grada Vukovara
 • Upravna zgrada – Filir d.o.o.- Vukovar
 • Upravna zgrada – Eurco – Vinkovci
 • Francusko veleposlanstvo – Zagreb
 • Hrvatska narodna banka – adaptacija – Zagreb
 • Biljemerkant – Trgovački centar – Lug, Oriovac, Čajkovci, Donja Motičina, Garčin
 • Državni arhiv – Vukovar
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.- Upravna zgrada 8 GPZ
SPOMENICI KULTURE:
 • Kurija Brnjaković – Ilok
 • Vila Paunović – obnova – Vukovar
 • Zlatna dolina – rekonstrukcija – Vukovar
STAMBENI OBJEKTI:
 • Obnova višestambene građevine – Pakrac
 • Višestambena građevina – Korenica
 • Višestambeni niz – obnova – Olajnica -Vukovar
HOTELI:
 • Hotel “Europa”- Karlovac
 • Motel – Biograd na moru
 • Hotel “Orahovica” – Orahovica
 • Hotel – “Čolić” – Vinkovci
INDUSTRIJSKI OBJEKTI:
 • Tvornica za proizvodnju čipsa “Kanaan” – D. Miholjac
 • Pezzuti tekstil – Vukovar
 • Tvornica za proizvodnju gornjih dijelova obuće – Anđelo d.o.o. – Vukovar
 • MKZ – proizvodnja zaštitne odjeće – Vukovar
FARME:
 • Staja za tov bikova – Berak
 • Staja za muzne krave – Novi Čeminac
 • Objekt za tov svinja – Trpinja
 • Objekt za tov svinja – Črnkovci
 • Staja za muzne krave – Klokočevci
 • Farma muznih krava – Beketinci
 • Farma muznih krava – Blate – Beničanci
ŠKOLEDOMOVI:
 • Sportska dvorana – Negoslavci
 • OŠ “Vinica” – Marčan
 • Đački dom – Korenica
 • OŠ “Gustav Krklec” – dogradnja – Čaglinec
 • OŠ “Sveti Đurđ” – dogradnja i rekonstrukcija – Sveti Đurđ
 • OŠ “Varaždinske toplice” – dogradnja – Varaždinske toplice
 • Medicinska škola Varaždin – dogradnja škole i sportske dvorane – Varaždin
 • Đački dom – rekonstrukcija i dogradnja – Otočac
 • Dječji vrtić – Vođinci
 • Sportska dvorana OŠ “Ivan Filipović” – Račinovci
 • Kuglana i fitness centar u športskoj dvorani Borovo – Vukovar
OSTALO:
 • Dalekovod 10 (20) kV – Luka, Vukovar
 • Plinske kotlovnice na podrucju Zagorja i Međimurja
 • Transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV na području grada Vukovara
 • Niskonaponski razvod – Borovo d.d. – Vukovar
 • Dalekovod – Borovo d.d. – Vukovar
 • Trafostanice “Borovo1 – Borovo5” – Borovo d.d. – Vukovar
 • Crkva sv. Luke u Oroliku – Orolik
 • Franjevački samostan – rekonstrukcija – Ilok
 • Rimokatolička crkva – Svinjarevci

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE I ENERGETSKI PREGLEDI:

 • Višestambene zgrade – Velika gorica
 • Zgrada Šumarije – Požega
 • Zgrada Porezne uprave – Požega
 • Varteks – Pula
 • Javna rasvjeta – Vukovar
 • Obiteljske kuće i stanovi na području Vukovarsko-Srijemske županije