Energetsko certificiranje zgrada

Danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije (od 01. srpnja 2013.) postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline (kuće, stanovi, poslovni prostori,…) koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Kada se oglasi za zgrade koje se prodaju ili njihovi dijelovi koji su samostalna uporabna cjelina, objavljuju u medijima, tada se u oglasu mora navesti i njihov energetski razred.

Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

energetsko certificiranje

KOJE ZGRADE JE POTREBNO ENERGETSKI CERTIFICIRATI?

Prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12) Energetski certifikat moraju imati sve:

ZGRADE KOJE SE PRODAJU, IZNAJMLJUJU, DAJU NA LEASING ILI DAJU U ZAKUP

Postojeće zgrade (npr. obiteljske kuće, stanovi, poslovni prostori,…) ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju, iznajmljuju, daju u leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama ovoga Pravilnika dostupan na uvid kupcu, najmoprimcu ili zakupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, iznajmljivanju, leasingu ili zakupu najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije (01. srpnja 2013.).

ZGRADE JAVNE NAMJENE

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m².

Zgrade javne namjene određene Pravilnikom jesu zgrade javnog sektora i ostale zgrade u kojima se pružaju usluge velikom broju ljudi (članak 4. pravilnika). Zgrade javne namjene moraju imati energetski certifikat izložen na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade.

Javno se izlaže prva stranica energetskog certifikata koja sadrži osnovne podatke o zgradi i skalu energetskog razreda, te treća stranica energetskog certifikata koja sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane kod postojećih zgrada, odnosno preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade kod novih zgrada.

NOVE ZGRADE

Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat prije početka njezine uporabe odnosno puštanja u pogon.